Öljylämmitys

(Bioöljylämmitys):

Tietoa öljykattiloista:

  • 17 Fani ja S: Öljy/kaasukattilat 100-250 m2 taloihin (myös Topp-mallina, savusola päältä)
  • 20 Family: Öljy/kaasukattila 100-300 m2 taloihin (myös Topp-mallina, savusola päältä)
  • 30 Family: Öljy/kaasukattila 150-400 m2 taloihin, sekä paritaloihin (myös Topp-mallina, savusola päältä)
  • Termax 40-400 kW: Öljy/kaasukattilat isompiin kiinteistöihin, teollisuushalleihin, rivitaloihin
  • Termax Trio 65-1900 kW: Öljy/kaasukattilat suuriin kohteisiin
  • Termax Ellprex 760-4000 kW: Kevytöljy-ja raskasöljykattilat suuriin kohteisiin 

Nykypäivän öljykattilat ovat pitkäikäisiä ja ne on toimivat n. 95% palamishyötysuhteella, mikä takaa energian lähes täydellisen hyödyntämisen lämmitykseen ja käyttöveden tuottoon. Öljylämmitys on tunnetusti mukavuudeltaan omaa luokkaansa oleva lämmitysmuoto. Hyvistä ominaisuuksista mainittakoon pakkaspäivien lämmitystehon riittävyys, sekä runsas käyttöveden tuotto, josta riittää vieraillekin. Uudet öljykattilat käyttävät lämmitykseen ja käyttöveden tuottoon keskimäärin 30% vähemmän öljyä, kuin vaihtoiässä olevat. Tämän vuoksi vanhan öljykattilan vaihtoa uuteen vähemmän kuluttavaan öljykattilaan voidaan kutsua jo ympäristöteoksi. Lisäksi öljy-yhtiöiden toimittamassa lämmitysöljyssä on tänä päivänä bio-osuus 2%, mikä nousee lähivuosina 10 %:iin. Öljylämmityksen rinnalle voidaan kytkeä myös muitakin energiamuotoja Hybrid-varaajimme avulla, esimerkkinä lämpöpumppu. Voit tutustua niihin kohdasta; energiavaraajat, lämpöpumput. Kattiloihin voidaan kytkeä öljy(bioöljy)poltin sekä kaasupoltin. 

Euroopan komission asetus n:o 813/2013 (Ekosuunnitteludirektiivi:Direktiivi 2009/125/EY) astui voimaan 26.9.2015. Asetuksen tulkinnan mukaan alle 70 kW öljykattilat tulee myydä ilman kiinnitettyä sähkövastusta. Asetuksen johdosta Termax- öljykattilat toimitetaan ilman asennettua sähkövastusta.